1e excursie Waterleerpad voor VO een feit bij Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland stelt sinds kort de excursie Waterleerpad beschikbaar voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vandaag vond de eerste les plaats.

Leerlingen van het koningin Wilhelminacollege uit Culemborg beten het spits af en gingen na een inleidende theorieles de Linge op, om vanuit een raft waterkwaliteitsproeven uit te voeren. Een leuke en dynamische manier om te leren, waarbij samenwerken van groot belang is. Heemraad Goos Den Hartog sprak de leerlingen voorafgaand aan het te water gaan even toe, om zo deze feestelijke gebeurtenis te markeren.

Vakoverstijgend onderwijs

In dit praktische lesprogramma Waterleerpad komen de vakken aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde samen. Het is bedoeld voor scholieren van de onderbouw van VMBO/ HAVO en VWO. Het lesprogramma bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een voorbereidende gastles over de werkzaamheden van het waterschap en uitleg over de proeven die in de excursie aan bod komen.
  2. De excursie waar waterkwaliteitsonderzoek plaatsvindt tijdens het raften.

Praktisch

Praktisch
VO-scholen kunnen Waterleerpad kosteloos aanvragen. Wel heeft het Waterschap een beperkt budget per jaar hiervoor beschikbaar gesteld. Dit betekent vol=vol.

Interesse?

Tijdens het Waterleerpad maken leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met het waterschap en de rol van water. Het Waterleerpad reserveren? Neem dan contact met ons op.

https://www.waterschaprivierenland.nl/1e-excursie-waterleerpad-voor-vo-een-feit-bij-waterschap-rivierenland/

Educatieve samenwerkingsles om nooit te vergeten

Tijdens het Waterleerpad maken leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met het waterschap en de rol van water. Het Waterleerpad aanvragen?

Neem contact op