Praktijkles

De praktijkles vindt plaats op een geschikte watergang nabij de school. Bij voorkeur op fietsafstand van maximaal 30 minuten. De leerlingen zijn onder begeleiding van een volwassene. De leerlingen worden aan de waterkant ontvangen door Ultimate Adventures. Daar wordt uitleg gegeven over het verloop van de praktijkles, het gebruik van de raftboot en dan met name de veiligheid aan boord en het gebruik van de onderzoeksbox.

Ultimate Adventures faciliteert de volgende onderdelen voor de praktijkles:

  • Een raftboot met peddels en zwemvesten
  • Per boot een box met inhoud voor de proeven
  • Per boot een map met toelichting op de proeven
  • Schepnetten en doorzichtige bakken
  • Uitleg gebruik raftboot en veiligheid