Waterschappen bieden educatieve buitenles voortgezet onderwijs

Óver het water leer je het beste óp het water.
Op een raft, een grote rubberen boot, een docent en maximaal 10 leerlingen.
Zwemvesten aan. Peddels mee, is best handig, kom je nog eens ergens.
En vergeet niet de onderzoekskoffer. Kunnen de leerlingen van het voortgezet onderwijs ook nog iets meten onderweg. Wel zo slim! Alles bij elkaar genomen noemen we dit:

Maar… kun jij als docent aardrijkskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde wel gebruik maken van deze bijzondere buitenles?

Een aantal waterschappen maakt al jaren het Waterleerpad mogelijk in hun gebied. Voor in het nieuwe jaar is daar een aantal waterschappen bijgekomen. Voor de volledigheid hebben we hieronder de kaart van Nederland. Lekker makkelijk.

De waterschappen die zich hebben aangemeld zijn waterschap Hunze & Aa’s en Wetterskip Fryslân. Ook de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe participeren. De waterschappen Zuiderzeeland en Rivierenland zijn dit jaar ook aangesloten en kijken uit naar de vele scholieren op het water.

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2018/10/Waterschapskaart-2018.jpg

Als docent is je topografische kennis natuurlijk foutloos. Zo kun je op basis van bovenstaande afbeelding in één oogopslag zien of jouw school ook binnen een deelnemend waterschap valt.

Als je toch twijfelt of jouw waterschap het Waterleerpad aanbiedt of als je wel interesse hebt en zeker weet dat het Waterleerpad voor jouw school nog niet mogelijk is… geen man overboord… hebben we toch graag even contact, info@waterleerpad.nl. Kunnen wij weer nieuwe waterschappen enthousiast maken.