Waterleerpad 2020-2021 is weer van start!

De middelbare scholen zijn goed en wel begonnen. De leerlingen lopen weer in de gangen. De klaslokalen zijn gevuld en de het enthousiasme van gierende hormonen doet zijn intrede in de aula’s en op de pleinen. Yes! De scholen zijn weer open.

Na een zomerperiode waarin docenten en begeleidend en ondersteunend onderwijspersoneel zich zo goed als mogelijk hebben voorbereid op wat al dan niet komen gaat. Het aanpassen van de inrichting van scholen, bewegwijzeringsborden, desinfectiepalen, noodnummers, meters plexiglas. Aangepaste lesprogramma’s met mondkapjes en gezichtsbescherming.

En dan gaat de eerste les beginnen. Nog een beetje onwennig en spannend voor iedere aanwezige in de school. Een kuch. Een lach. Een snottebel. Geen corona hoor. Negatief getest. Een paar lege plekken. Door lichte verkoudheid afwezig of toch gewoon nog geen zin? Who knows. In plaats van 30 leerlingen is de klas gevuld met 27 leerlingen. De tweede bel gaat. De eerste les is een feit. Als de tijd verstrijkt ebt de spanning van het eerste moment weg. De eerste schooldag hebben we weer overleeft…

Waterleerpad is in feeststemming voor waterschappen en voortgezet onderwijs

Educatieve buiten(sport)les biologie, aardrijkskunde en scheikunde

Maar kijken we verder het schooljaar in… Hoe ziet dat er dan uit? Het Waterleerpad kan weer een onderdeel worden van het lespakket! En daar worden we blij van. Het Waterleerpad is namelijk uitermate geschikt om even onder de ventilatieproblemen van school uit te komen. Het project valt namelijk onder buitensport. Buitensporten mag namelijk gewoon. Zou ons dan ook niet verbazen als straks alle gymlessen lekker buiten plaats vinden…

Let wel! Buitensporten binnen 1,5 meter mág. Mits docenten en leerlingen natuurlijk gezond zijn. Geen klachten hebben volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat neemt niet weg, dat de afstand tussen docenten en leerlingen op 1,5 meter haalbaar moet zijn als de docent dat wenst. En dat is een normale zaak. Daarom is het maximum aantal leerlingen op een raft gedurende deze periode (einddatum nog onbekend) gesteld op 8 personen. Zo kan iedereen aan boord goed zijn of haar rol vervullen; die van leerling of docent. Mocht dit niet afdoende zijn, kunnen docenten in een kajak meevaren. Zo zijn ze toch in de buurt om een oogje in het zeil .. eh  de raft, te houden.