Voortgezet onderwijs

Het Waterleerpad is geschikt voor 1e, 2e en 3e klas leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO.

In het Waterleerpad komen de vakken biologie, aardrijkskunde, natuurkunde en scheikunde aan bod. Allen worden samengevat in de waterproeven.

Het Waterleerpad bestaat uit 2 delen. Het eerste deel betreft een presentatie van een uur. In de presentatie wordt de rol van het waterschap uitgelegd. Het belang van water in ons leven en hoe de leerlingen de waterproeven moet doen.

Deel 2 is de praktijkles. De leerlingen gaan met een raftboot en een koffer met materialen het water op. Dit gebeurd altijd onder toezicht van een docent aan boord. De praktijkles duurt ongeveer 2 uur.

Doet jouw waterschap ook al mee? Klik voor een overzicht voor de deelnemende Waterschappen.

meer informatie over deelname aan het Waterleerpad.