Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland werkt aan sterke dijken en schoon water. Dat doen ze zo slim, snel, goedkoop en duurzaam als mogelijk is. Nieuwe oplossingen en technieken zijn daarbij essentieel.
De kennis en ervaring van inwoners, bedrijven en organisaties over de omgeving is waardevol. Daarom vinden ze het belangrijk om samen met hen vorm te geven aan waterprojecten. Hiervoor gebruiken ze innovatieve samenwerkingsvormen en staan ze open voor hun ideeën en suggesties.