Vallei en veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

De provincie stelt de waterschappen in, bepaalt de taken en houdt toezicht op het werk en de financiën van de waterschappen. De eindverantwoordelijkheid voor een goede waterstaatzorg in Nederland ligt bij het rijk. Het rijk heeft zelf de verantwoordelijkheid voor waterstaatszaken die van nationaal belang zijn. Denk hierbij aan de Noordzee, de Waddenzee en de grote rivieren. Rijkswaterstaat is hiervoor de uitvoerende dienst.