Algemene Voorwaarden

Ultimate Adventures t.b.v. Waterleerpad
Oude Needseweg 35, 7271 AD Borculo

Art.1 Waterleerpad.

Het Waterleerpad is een programma dat wordt gesubsidieerd door Waterschappen en uitgevoerd door Ultimate Adventures. Scholen kunnen gratis gebruik maken van het programma.

Art.2 Aansprakelijkheid.

Met inachtneming van het elders in de voorwaarden gestelde is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade aan materialen die tijdens de praktijkles optreedt. Indien materialen door schuld of weersgesteldheid of onachtzaamheid van het geheel verloren gaan of onherstelbaar wordt (worden) beschadigd, zal de gebruiker aan Ultimate Adventures zijn verschuldigd een som gelijk aan de kosten van vervanging. Ultimate Adventures is niet aansprakelijk voor enig schade of letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.

Art.3 Veiligheid.

Alle door Ultimate Adventures gebruikte materialen zijn voorzien van C.E normering, TUV keuring of een certificaat van het Liftinstituut dan wel ander keurmerk. Scholen bepalen te allen tijde zelf of zij aan het Waterleerpad meedoen. Deelname is dan ook op eigen risico. Ultimate Adventures beschikt over een veiligheidsprotocol waarin alle activiteiten zijn opgenomen, inclusief een risicoanalyse op blessures. Dit protocol ligt ter inzage.

Art.4 Verantwoordelijkheid.

Scholen die deelnemen aan het Waterleerpad, zijn verantwoordelijk voor de leerlingen. Zij dienen zelf de deelnemers aan de geplande activiteit te informeren omtrent de risico’s van het programma. Alle gevolgen die voortkomen uit nalatigheid hiervan komt voor verantwoording van de opdrachtgever.

Art.5 Slecht weer.

In het geval van (dreigend) onweer, is het niet toegestaan het water op te gaan en zal de organisatie van het Waterleerpad in overleg met de school de praktijkles annuleren en indien mogelijk op een later tijdstip plaats laten vinden.

Art.6 Promotie.

Er kunnen foto’s gemaakt worden om de opdrachtgever, oftewel het betreffende waterschap, te informeren over de activiteit.